Aile Hekimleri Paylaşım Sitesi - AHBS Destek
Belarus'ta Rusça Dil Eğitimi
Gaziantep Gezisi, Şehr-i Ayıntab
AHBS e imza
Ölüm Bildirim Sistemi(ÖBS) Genelgesi
İşe Giriş Raporları


Resen Atamalar Hakkında PDF Print E-mail

Resen Atamalar Hakkında Sağlık Bakanlığından Resen Atamalar Hakkında Açıklama

 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatı yeniden yapılandırılmış, bu kapsamda İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Müdürlükleri ve Kamu Hastane Birlikleri oluşturulmuştur.

Bakanlığımız, vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimini daha da kolaylaştırmak ve sunulan hizmetin kalitesini artırmak amacıyla ülke genelinde dengeli bir insan kaynakları dağılımı sağlamayı ilke edinen bir politika izlemektedir. Bu politikayı uygulamak üzere il müdürlükleri, birinci basamak sağlık kuruluşları ve hastanelerde kadro ve ihtiyaç fazlası olan personeli unvanlarına göre ihtiyaç olan hizmet birimine görevlendirmek için planlama yapılmıştır.

Öncelikle Müsteşarlık Makamının 05.10.2012 tarihli yazısı ile illerde oluşturulan devir komisyonlarından,personellerin farklı kurumlar arası geçiş taleplerinin Bakanlık ve bağlı kuruluşlara gönderilmesi istenmiştir. İl devir komisyonlarınca personelin de talepleri alınarak Bakanlık ve bağlı kuruluşlara devir teklifleri yapılmıştır. Toplanan taleplerden kadro fazlası olmamak kaydıyla nakli uygun görülenve çoğu devredileceği birimde geçici görevle çalışan 3724 kişinin talebi kabul edilerek işlem yapılmıştır.

Bunun dışında Sağlık Bakanlığı Devir Komisyonu’nun 30.10.2012 tarih ve 8 numaralı kararı ile bulunduğu birimde kadro fazlası olan personelin hizmet puanı düşük olandan başlayarak aynı il ve ilçe sınırları içerisindeki en yakın diğer sağlık tesislerine devrine karar verilmiştir.Bu şekilde;

- Acil sağlık hizmeti veren komuta kontrol merkezleri ve istasyonlarda görev yapan çoğunluğu ebe, hemşire ve sağlık memuru unvanlarında olmak üzere kadro fazlası 470 sağlık hizmetleri sınıfı personelin ihtiyaç duyulan hastanelere,

- İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinde görev yapan çoğunluğu ebe, hemşire ve sağlık memuru unvanlarında olmak üzere kadro fazlası 1141 sağlık hizmetleri sınıfı personelin ihtiyaç duyulan hastanelere,

- Halk Sağlığı Müdürlüklerinde görev yapan çoğunluğu ebe, hemşire ve sağlık memuru unvanlarında olmak üzere kadro fazlası 694 sağlık hizmetleri sınıfı personelin ihtiyaç duyulan hastanelere,

- Hastanelerde görev yapan çoğunluğu sağlık memuru (çevre sağlığı teknisyeni) unvanında kadro fazlası 54 personelin ihtiyaç bulunan toplum sağlığı merkezlerine olmak üzere toplam 2359 personelin devri gerçekleştirilmiştir.

Günlerdir kamuoyunun gündeminde yer alan ve 7000 personelin resen görev yerinin değiştirildiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur