Aile Hekimleri Paylaşım Sitesi - AHBS Destek
Belarus'ta Rusça Dil Eğitimi
Gaziantep Gezisi, Şehr-i Ayıntab
AHBS e imza
Ölüm Bildirim Sistemi(ÖBS) Genelgesi
İşe Giriş Raporları


Programcı ve Çözümleyici (GIHS) Kadrolarının Teknik Hizmetler Kadrosuna Alınması PDF Print E-mail

Programcı ve Çözümleyici (GIHS) Kadrolarının Teknik Hizmetler Kadrosuna Alınması Çözümleyici ve Programcı kadrolarının THS'de yer alması için bir bürokratik aşama daha aşıldı

 Bir kadronun GİH'ten çıkarılıp THS'na geçirilebilmesi hususu, 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre önce YÖK görüşü sonrasında DPB ve Maliye Bakanlığının olumlu mütalaası ve sonrasında Bakanlar Kurulunun bu konuda karar alması şartları aranmaktadır.

Çözümleyici ve Programcı unvanlarının Teknik Hizmetler Sınıfında yer alması gerektiğine ilişkin olarak YÖK Yürütme Kurulu 2012 yılında olumlu görüş bildirmişti. Bu olumlu görüş üzerine DPB de konuya olumlu yaklaşmış, Maliye Bakanlığının olumlu mütalaası bekleniyordu. Maliye Bakanlığının olumlu cevabı Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderildi.

Şimdi sıra, Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılmasında...

 

memurlar.net