Aile Hekimleri Paylaşım Sitesi - AHBS Destek
Belarus'ta Rusça Dil Eğitimi
Gaziantep Gezisi, Şehr-i Ayıntab
AHBS e imza
Ölüm Bildirim Sistemi(ÖBS) Genelgesi
İşe Giriş Raporları


Defibrilatör Isı Takip PDF Print E-mail

Defibrilatör Isı Takip	İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden Önemli Açıklama

 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Aile hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin

 

MADDE 24- Aile Sağlığı Merkezinin Teknik Donanımı

 

ü) Aşı dolabının ve aile sağlığı merkezinin tıbbi hizmet alanları ile bekleme alanlarında iç ortam sıcaklık takiplerini yapmak için standartları Kurumca belirlenmiş olan ısı verisi gönderebilen 2 adet termometre. (Aşı dolabı sıcaklık takipleri en fazla iki saatlik aralıklarla yapılacak olup, bu süre gerekli görülmesi halinde Kurumca değiştirilebilir.)

 

s) Defibrilatör.

 

Maddeleri nedeniyle denetimlerde eksiklik belirlenmiş olan Aile Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimliği Birimleri için ilgili maddelerde belirtilen cihazlar için Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından standart belirleneceğinden standartlar belirleninceye kadar tespit edilen eksiklik için Aile Hekimliği Uygulama ve Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Şubelerince herhangi bir işlem yapılmayacaktır.